Energilandet

Energilandet er et initiativ fra Ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd og utviklet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, Coast Centre Base, Norsk Petroleumsforening, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, GCE Subsea, Industri Energi og Equinor. Prosjektet har som mål å bidra til at ungdommer reflekterer rundt temaene energi, klima og bærekraft.

Prosjektet er et utdanningsprogram i ungdomsskolen, Her benyttes rollemodeller fra energibransjen til å gjennomføre skolebesøkene. Rollemodellene er unge og engasjerte ansatte fra bedrifter innen ulike grener av energibransjen. De leder elevene gjennom en hel skoledag hvor fokuset er på klima, energi, dilemmaer, bransjene utfordringer og potensiale.

Grunnet pandemien og nedstenging av skolene ble det ikke mulig å foreta flere skolebesøk etter mars 2020. Man har derfor hatt fokus på videreutvikling av prosjektets nettside og utdanningsportalen, som skal skape interesse og forståelse for fremtidige muligheter og arbeid i energibransjen. Målet er at elevene sitter igjen med mer kunnskap- og inspirasjon til at de selv ønsker å bidra til det grønne skiftet i fremtiden.

Bedrifter som har bidratt med rollemodeller for perioden 2020-2021 er:

  • Aker Solutions
  • Beerenberg
  • CCB Subsea
  • Equinor
  • Fjell Technology Group
  • Inventura
  • NORCE (Norwegian Research Centre AS)
  • One Subsea
  • Semco
  • Valvision

Prosjektleder

Tsion Bruk (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd