Kommunikasjon

Bergen Næringsråd kommuniserer med medlemmer, politikere, media og samfunnet generelt gjennom egne og eksterne kanaler. Høy synlighet er avgjørende for at våre saker skal komme på agendaen og være relevante. Bergen Næringsråd var i 2020 omtalt i 480 artikler i trykte media, mot 428 året før. I tillegg kommer utaler og deltakelse i radio og tv-sendinger.


Bergen Næringsråd var 175 år i 2020. I forbindelse med dette ble det gitt ut en ny jubileumsbok, utgitt i samarbeid med Bodoni Forlag. Boken beskriver utviklingen av næringslivet i Bergensregionen gjennom de siste 25 år, samtidig som den inneholder et sammendrag av boken som ble laget til 150-årsjubileet. Boken beskriver at det har skjedd store endringer i regionen siste 25 år, samtidig som den synliggjør at kompetanseutvikling og utvikling av samferdselsårer har hatt hovedprioritet i arbeidet. Bergen Næringsråd har samtidig vært en pådriver at bærekraft skal være en viktig driver for utviklingen av regionen.

Bergen Næringsråds egne kommunikasjonskanaler består av sendinger via Facebook, nettsider, publikasjoner, og nyhetsbrev. Vi er i tillegg aktive i sosiale medier og bruker Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linkedin, Vimeo og Flickr. I 2020 har vi også tatt i bruk Zoom og Teams for å holde tettere kontakt med våre ressursgrupper og med våre medlemmer. Antall følgere på sosiale medier har økt jevnt og trutt og viser et økende engasjement. Vi har 13100 følgere på Facebook og 8700 følgere på LinkedIn.

Sosiale medier er i kontinuerlig endring og utvikling, og i 2020 har digital kommunikasjon blitt den viktigste kontaktformen til våre medlemmer og mot offentligheten. Det har gitt nye formidlingsmuligheter, og for første gang har Bergen Næringsråd produsert egne TV-sendinger.

Twitter og LinkedIn er også viktige plattformer for publisering av innholdet vårt i politiske saker og i debatter og kronikker.

Bergen Næringsråd bruker film i form av reportasjeproduksjon og til promotering av møter, arrangementer og øvrige hendelser. Film har vært en vesentlig del av synliggjøring gjennom de siste årene og gjort oss enda mer aktuell overfor medlemmer i forhold til vårt næringspolitiske arbeid.

Vi har i 2020 også fått på trykk en rekke kronikker og artikler i tradisjonelle media på saker som er viktige for våre medlemmer, både ved publisering av utfordringer som blir synliggjort i våre medlemskartlegginger, men også med saker fra ulike ressursgrupper. Siste året har vi hatt artikler om energiomstilling, samferdsel, byutvikling, internasjonalisering, flerkulturelt arbeid og kulturutvikling. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er offensive også i tradisjonelle medier.

Vi er #konge på sosiale medier!

LinkedIn
Vimeo
Flickr
Instagram
Snapchat