Møtearena

Bergen Næringsråds møtearena ble i 2020 sterkt påvirket av covid-19. Mange av arrangementene ble endret fra fysiske til digitale møter da Norge stengte ned fra midten av mars. Webinarer ble en viktig del av tilbudet vårt, og et eget tv-studio ble rigget opp i Bergen Næringsråds kontorlokaler. BN Live ble etablert, en direktesending på Facebook hver fredag med søkelys på aktuelle saker.

Flere av de planlagte konferansene måtte enten utsettes eller avlyses. For første gang siden Årskonferansen så dagens lys for 25 år siden, ble ikke denne konferansen avviklet. Det var også planlagt en stor 175-årsmarkering med konferanse og utstilling i Grieghallen som skulle være åpen for hele byen.  Dette måtte skrinlegges. I stedet ble det laget fire digitale jubileumssendinger med gjester i studio og videohilsener fra medlemmer, samarbeidspartnere og andre aktører.  Dette ble våre mest sette sendinger i 2020.

Både «Vestland på Børs» og «Transport- og Logistikkdagen» gikk av stabelen som rene digitale konferanser, mens «Ledelseskonferansen» ble avviklet som en kombinasjon med 100 deltakere til stede i salen og resten av de påmeldte via streaming.

På tross av store endringer i formatene lanserte vi flere nye møteserier i 2020. Sirkulærskolen, Digital Handel og Menneskerettighetslunsj så dagens lys. Digitaliseringsskolen fra 2017 oppstod igjen i en 2.0.-versjon. I samarbeid med Høyskolen Kristiania inviterte vi til et kurs i Digital markedsføring, og Lederforum i samarbeid med BI Bergen ble videreført.

I 2020 ble det gjennomført 92 arrangementer. 58 av disse var digitale møter fordelt på 33 webinarer og 25 BN Live. Oppslutningen har vært svært god. BN Live har i snitt nådd 5 000 personer per sending, og totalt har BN Live hatt ca. 100 000 visninger på Facebook. Jubileumssendingene i november nådde til nesten 50 000 personer. Webinarene har hatt totalt 2 106 påmeldte. De fysiske arrangementene samlet 4 765 deltakere, det vil si et snitt på 140 deltakere per arrangement.

Bergen Næringsråds Møtearena har i 2020 befestet sin posisjon som regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Midt i en svært krevende tid for mange bedrifter har vi formidlet kunnskap og gode råd gjennom nye og gamle kanaler.

Se arrangementer fra 2020 her: