Næringspolitikk

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.


Våre saker prioriteres i dialog og samspill med våre medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

  • Innspill fra våre 16 ressursgrupper
  • Jevnlige medlemsundersøkelser
  • Medlemsbesøk, eller gjennom direkte innspill fra medlemmer
  • I våre medlemsmøter
  • Saker som oppstår gjennom politiske føringer i kommune, fylke og stat
  • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette besluttes hvilke saker som fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

PROGRESSIO – ET FREMTIDSRETTET SAMARBEIDSFORUM FOR Å LØFTE BERGENSREGIONEN

Progressio er et samarbeidsforum med 30 ledere fra næringsliv, akademia, forvaltning og politikk. Forumet jobber for å fremme regionens største utfordringer og muligheter og skissere løsninger. Som følge av korona har forumet hatt begrenset aktivitet i 2020.

Forumets innspill om å samle havregionen ble i 2020 fulgt opp av byrådsleder i Bergen, der det nå er opprettet et omfattende arbeid med å utvikle en felles visjon og etablere tiltak som kan styrke havregionens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Progressio var også initiativtaker til prosjektet Plastsmart med å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering. Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie.

Næringspolitiske toppsaker

Meny