#Plastsmart – samarbeid for felles løsninger

#Plastsmart er et prosjekt hvor næringsliv, forsking, forvaltning og akademia samarbeider for å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering. Plastsmart har som mål å gjøre regionen ledende på håndtering og forretningsutvikling innen plastforsøpling.

Progressio iverksatte i 2019 prosjektet #Plastsmart for å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering.

Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie. Det er også igangsatt et forskningsprosjekt der mikroplast i avløpsvann skal kartlegges. Målet er at de ulike initiativene skal gi nye forretningsmuligheter.

Formidling og kunnskapsdeling er også høyt prioritert. #Plastsmart er koblet til et program for studenter ved HVL der studentene har plastsmarte løsninger som mål for cases innen forretningsutvikling. I 2021 vil det bli tatt initiativ til nye tiltak, i tillegg til at partnerskapet for virksomheter skal rulles ut i hele regionen.

Prosjektleder

Astrid Hårstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Sponsorer