Prisutdelinger i 2020

Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2020 ble den del av dette utsatt som følge av pandemien.

Utsatte prisutdelinger

«Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Prisen for 2020 er fortsatt ikke delt ut.

«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. Prisutdelingen for 2020 er utsatt til 2021.

«Spirprisen» er en nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi, og deles ut på Fornybarkonferansen. Denne er utsatt til våren 2021, og det ble derfor ikke delt ut pris i 2020.

Hipsinger og hederstegn
På «Årsmiddagen» hedres bedrifter, organisasjoner, personer eller prosjekter som har utmerket seg gjennom året. Samtidig tildeles det hederstegn til personer som har gjort et godt arbeid for næringsrådet. I år kunne ikke middagen avholdes, og det ble ingen hipsinger eller utdelte hederstegn.