RESSURSGRUPPER GIR VIKTIGE INNSPILL

Våre ressursgrupper gir innspill og kompetanse som er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene. Ressursgruppene er vårt ekspertpanel sammensatt av næringslivsledere og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater.


I 2020 har ressursgruppene jobbet på en ny måte. Alle møter har vært digitale, og en stor del av innspillene har vært tilbakemeldinger på pandemiens effekter i de ulike næringene. Samtidig har vi erfart at betydningen av ressursgruppene har blitt viktigere enn noen gang siden dette ble en kanal der våre medlemmer kunne formidle sine akutte utforinger blant likesinnede. Digitale ressursgruppemøter har derfor fungert svært bra.

Våre 16 ressursgrupper er i alfabetisk rekkefølge: BergenUP, Bygningsgruppen i Bergen, Byutvikling, Digitalisering, Energi, Finans, Handel og service, Helse, Internasjonal, Kultur og opplevelser, Mangfold og inkludering, Marin, Sirkulær økonomi, Student, Strategisk rådgivning og Transport.

Det er høy aktivitet i ressursgruppene, og dette er nærmere beskrevet på Bergen Næringsråds hjemmeside med en detaljert presentasjon av satsingsområder og tiltak i de enkelte gruppene.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.