BergenUP

Ressursgruppe BergenUP representerer næringsrådets nettverk for unge profesjonelle. De arbeider tverrfaglig og skal styrke de unges stemme i utviklingen av Bergens næringsliv og dets rammebetingelser.

Fokusområder 2020

  • Styrekandidaten er et nytt prosjekt som skal gi unge uten styreerfaring en mulighet til å ta del i styrearbeidet i en bedrift gjennom et år. I 2020 søkte over 320 kandidater seg til 12 styreplasser. Ressursgruppen skal arrangere en rekke faglige nettverksseminarer om styrekompetanse.
  • Ressursgruppen arrangerer nettverksarrangementer og Ledelseskonferansen, men mange av aktivitetene ble avlyst på grunn av COVID-19. Ressursgruppen greide likevel å gjennomføre flere digitale arrangementer for medlemmene med fokus på ledelse, kompetansedeling og nettverk.
  • Det ble arrangert Ledelseskonferansen for tredje året på rad som var fulltegnet med 100 deltakere, samt streamet online.
  • Ressursgruppen gjennomførte kartlegging om hvilken konsekvens korona hadde for medlemmene.

Ressursgruppen har en egen sponsor, Sparebank 1 SR-Bank. Sponsoratet videreføres i 2021.

BergenUPs hovedsamarbeidspartner

Gruppemedlemmer

Lorentz Sveen Tvedt (Ressursgruppeleder)

Advokatfirmaet Harris, Advokat

Vibeke Juriks

Sweco, Seniorrådgiver

Chris Jørgen K. Rødland

NCE Maritime Cleantech, Rådgiver

Hans Fredrik Hag

Tryg, Senior Business Developer

Rasmus Haugen Sandvik

Visindi, Rådgiver

Krysta Alexa Singh

Visit Bergen, Internasjonal salgsansvarlig

Marcus Garberg

Avo Consulting, Seniorkonsulent

Mads Liabø

Alf Gundersen, Kommunikasjonsrådgiver

Chris Rye

Sparebank 1 SR-Bank, Kredittanalytiker

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Næringspolitisk rådgiver

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Næringspolitisk rådgiver