Bygningsgruppen Bergen

Bygningsgruppen Bergen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen.

Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte. Bergen Næringsråd bistår med merkantile tjenester og næringspolitisk rådgivning.

Medlemmer i Bygningsgruppen

 • Byggmesterforbundet Vest
 • NELFO Bergen og Omegn
 • Rørentreprenørene Norge Vest
 • Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug
 • Bergen Murmesterforening
 • Maler- og Byggtapetesermestrenes Forening
 • Bergen Snekkerlaug
 • Bergens Glassmesterlaug
 • Norsk Ventilasjon- og Energiteknisk forening Bergen
 • Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører
 • Takentreprenørenes Forening
 • Stillasentreprenørenes Forening

Viktigste saker i 2020

 • Gi tverrfaglig kompetanseheving til håndverkere i våre medlemsbedrifter
 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • Sikre gode rammevilkår for våre medlemmer, blant annet gjennom dialog med de enkelte kommuner angående deres anskaffelsesprosedyrer

Fokusområder 2021

 • Jobbe for å opprette Fair Play patrulje i Bergen
 • Juridiske kurs i kontraktsrett for medlemmene våre
 • Gjennomføre Bygningsgruppens dag

Styret i Bygningsgruppen

Arild Kolltveit (Ressursgruppeleder)

Byggmester

Morten Husa (Nestleder)

Rørentrepenørene Norge avd. Vest, Daglig leder

Geir Kleppe

Elektroinstallatør

Frode Stien

Malermester

Geir Ove Lunde

Byggmester

Inge Bauge (Observatør)

Norges Byggmesterforbund Region Vest, Daglig leder
Temporary photo placeholder

Kenneth Eriksen

Murmester

Stine Monica Fjeldstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd