Digitalisering

Vårt fokusområde

Ressursgruppe Digitalisering består av ledere fra ulike bransjer, akademia, konsulentmiljø, offentlig forvaltning og organisasjonsliv som har spisskompetanse på digitalisering. Kompetanse er et hovedområde for gruppens arbeid. Dette er basert på det store behovet for økt digital kompetanse som finnes både i enkeltbedrifter og i hele regionen. En kartlegging fra 2019 om bedriftenes digitale tilstand danner utgangspunkt for aktiviteter som settes i gang. Kartleggingen viser et stort og bredt kompetansebehov i næringslivet. Det er etterspørsel etter kompetanse i hele verdikjeden, fra programmerere og forretningsutviklere. Det er også behov for økt kompetanse om anvendte teknologier, der kunstig intelligens og big data scorer særlig høyt. Resultatene fra kartleggingen ble presentert for ledelsen ved UiB, NHH, BI og Høyskolen Kristiania, og dialogen med disse har hatt som mål å skape forståelse for næringslivets behov ved utvikling av nye studietilbud og tilpasninger i tilbudene som allerede eksisterer. Som et resultat av dette ble det i 2020 utviklet to etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med henholdsvis Høyskolen Kristiania og HVL/UiB. Det ene programmet ble lansert høsten 2020, og det andre lanseres i januar 2021.

Våre aktiviteter i 2020

  • Lansering av etter- og videreutdanningstilbudet «Digital Markedsføring» i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Bergen Næringsråd ble tilbudt 30 gratis studieplasser for våre medlemmer.
  • Digitaliseringsskolen 2.0. – en møteserie på fire samlinger, og en oppfølging av suksessen fra 2017 og 2018.
  • Kartleggingen «Vår nye arbeidshverdag» i samarbeid med BI Bergen. Hvordan har økt bruk av hjemmekontor og digitale verktøy påvirket oss i lys av covid-19?

Gruppemedlemmer

Inge Ådland (Ressursgruppeleder)

TietoEVRY

Petter Ole Jakobsen

CTO, Vizrt

Anne Hasselgreen

Regionleder, Bouvet

Gina V. Gjerme

Regiondirektør, Capgemini

Tor-Erik Stakset

Labs Technology & Design

Stine Neteland

Business developer, Stacc

Frode Myrdal

Partner, PWC

Kristin Fanebust Hetland

Instituttleder, Høgskulen på Vestlandet

Raymond Pettersen

CTO, Knowit

Rolf Wangsholm

Partner, KPMG

Erik Samsonsen

Direktør Bergen, Atea

Pinar Heggernes

Instituttleder Informatikk, UiB

Erik Wilberg

Førsteamanuensis, BI

Anne Jacobsen

Media City Bergen
Anri Håvard Hebib

Anri Håvard Hebib (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd