Energi

RG Energi har aktører innen petroleum og fornybar. Medlemmene i gruppen representerer de største og mest toneangivende energiaktørene i regionen som alle arbeider med grønn energiomstilling.

Våre mål

  • Styrke kompetanseoverføringen mellom energiaktørene i regionen.
  • Sikre at myndigheten kommer med motkonjunkturtiltak som følge av COVID-19 og oljeprisfall som bidrar til økt kompetanse, aktivitet og sysselsetting i vår region.
  • Aktiv pådriver for grønn transformasjon og omstilling.

Viktige saker i 2020

  • Ressursgruppen har jobbet med å løfte frem potensialet for industriutvikling innen havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring.
  • I løpet av året har ressursgruppen levert seks næringspolitisk innspill til regjeringen:
  • Ressursgruppen har vært med å utvikle undervisningsprogrammet «Energilandet» for ungdomskoler i Bergensregionen. Frem til 1. mars hadde det vært besøk til 45 klasser og over 1000 elever. Pga. kolonisituasjonen har prosjektet blitt satt på vent. Prosjektet har fått støtte fra bl.a. Olje- og energidepartementet og nasjonale energiselskaper.

Gruppemedlemmer

Cecilie Sælen (Ressursgruppeleder)

Idevekst Energi, Partner

Lars Henrik Hosøy

Aibel Bergen, Manager Business Development

Mona Riis

Equinor, Manager Operation & Maintenance

Benedicte Staalesen Nilsen

BKK, Leder samfunnskontakt

Owe Hagesæther

GCE Ocean Technology, Daglig leder

Linda Litlekalsøy Aase

Aker Solutions, SVP, Brownfield Modifications & HUC

Kristin Guldbrandsen Frøysa

NORCE, Konserndirektør Energi

Gunn Vik

NORWEP, Regional Director Shipyards

Cristian Carter Valdes

Coast Center Base, Daglig leder

Nils Ottar Antonsen

Høgskolen på Vestlandet, Leder Institutt for marin- og maskinfag

Ingrid Hitland

BiR Avfallsenergi AS, Adm. direktør

Aina Margrethe Berg

NORCE, Konserndirektør Energi

Herlaug Louise Fyhn

DNB, Kundeansvarlig Fornybar

Mads Arild Eidem

DNV GL Bergen, Leder

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Norsk Klimastiftelse, Daglig leder

Are Opstad Sæbø

Greenstat, Green Hydrogen Project manager

Arne Thorsen Kolle

Technology Centre Mongstad (TCM), Kommersiell sjef

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd