Handel og Service

Vår visjon og våre mål

Ressursgruppe Handel og Service arbeider for å gi handel- og servicenæringen i Bergen gode vekstvilkår. Vår visjon er å bidra til at det skapes en region med attraktiv handel og god service. For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

  • Vi skal øke bedriftenes kompetanse på digital handel.
  • Vi skal bidra til at Bergen blir en foregangsby innen bærekraftig handel.
  • Vi skal bidra til å styrke næringens rammebetingelser.

Vårt utgangspunkt

Handel- og servicenæringen går gjennom store endringer. Digital handel skyter fart, og den internasjonale konkurransen blir stadig tøffere. Sammen med ny teknologi drives endringene fram av forbrukere som forventer stort utvalg, rask service og gode priser i alle kanaler. Et økende fokus på bærekraft tvinger også fram nye forretningsmodeller. Gjenbruk av varer og reduksjon av plast og matsvinn blir stadig viktigere i forbrukernes bevissthet.

De store globale trendene utfordrer virksomhetene som driver med tradisjonell handel, men lokale rammebetingelser har også stor betydning. Et sterkt og attraktivt Bergen sentrum er viktig for handelen i hele regionen. Bergen sentrum har i dag et godt tilbud innenfor kultur, servering og overnatting, men handelen blør. Hver fjerde butikk har forsvunnet fra sentrum siden 2010.

Viktigste saker i 2020

  • Innspill til regjeringens krisepakker i forbindelse med covid-19.
  • Aktuelle temaer i BN Live om næringens utfordringer som følge av covid-19.
  • Næringspolitiske møter i samarbeid med Bergen Sentrum og Visit Bergen. Temaer: «Bergen sentrum, hva nå?» og «Et bærekraftig reiseliv».
  • Kompetanseheving gjennom møteserien «Digital Handel» i samarbeid med Bergen kommune, Schibsted Norge, Virke, Connect Vest og Bergen Sentrum. Tre samlinger ble gjennomført om høsten.
  • Ny strategi for ressursgruppens arbeid for 2021-2023.

Gruppemedlemmer

Peter Kolderup Greve (Ressursgruppeleder)

Virke

Elisabeth Seim

BI Bergen

Mette Gro Skaugvold

Handelsbanken

Gunnar Nilsen

Schibsted Norge

Steinar Kristoffersen

Bergen Sentrum

Synnøve Aksdal

Aksdal i Muren

Øystein Kahrs

Parelius

Thomas Sandland

Sandland Holding

Tone Haugland

Thon Eiendom

Peder Karlsson

BDO

Marvel Skreien Stigen

Isbjørn Is

Brede Birkeland

Platou Sport

Kjetil Langsæter

Frydenbø / Polestar Bergen

Patrick Dahl

Digitroll

Stig Ryland (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd