Helse

Vår visjon og våre mål

Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Gjennom vårt arbeid skal vi bidra til at helsenæringen for gode vekstvilkår i Bergensregionen. Vår visjon er «Sammen for smartere helse- og omsorgstjenester!» For å lykkes med dette, har vi satt oss følgende mål:

 • Vi skal skape og delta i tverrfaglige samarbeidsprosjekter.
 • Vi skal bidra til å dekke helsevesenets kompetansebehov.
 • Vi skal stimulere til flere innovative partnerskap.
 • Vi skal øke helsenæringens deltakelse i helseklynger og på andre arenaer.

Vårt utgangspunkt

Den norske helse- og omsorgstjenesten må løse mange utfordringer de neste årene. For å skape bedre og smartere tjenester, må næringslivet være en del av løsningen. «Den offentlige helse- og omsorgstjenesten kan ha mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet og dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter.» (Helsenæringen, Meld. St. 18, 2018-2019). Vi vil arbeide i samsvar med helsenæringsmeldingen og bidra til at regjeringens tiltak i meldingen blir realisert. Vårt arbeid skal alltid ta utgangspunkt i følgende spørsmål: «Hvordan kan vi løse brukernes behov best mulig?»

Viktigste saker i 2020

 • Innsamlingsaksjon til kjøp av nettbrett på sykehjem i Bergen i forbindelse med covid-19. Aksjonen samlet inn ca. 134 000 kroner.
 • Ferdigstilling av kartleggingen av helsenæringen i Bergensregionen i samarbeid med Deloitte.
 • Deltakelse i arbeidsgruppen for innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge..
 • Dialogmøte med Norwegian Smart Care Cluster og Norwegian Cognitive Center om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren.
 • Samarbeid med Helse Vest, Bergen kommune, VIS, Høgskulen på Vestlandet, Norwegian Smart Care Cluster og Alrek helseklynge om møteserien TekPRAT.
 • Dialogmøte med Rasmus Meyer Legat og Constructa om planene for bygging av en demenslandsby i Åstveit.
 • Ny strategi for ressursgruppens arbeid for 2021-2023.

Gruppemedlemmer

Kjerstin Fyllingen (Ressursgruppeleder)

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Borghild Marie Midttun Skadal

NorEngros Helse

Alf Henrik Andreassen

Haukeland Universitetssykehus

Camilla Strand

AbleOn

Daniel Steenbuch

Student NHH

Einar Engtrø

Dips

Jonny Klemetsen

Sonat

Kari Øritsland

VIS

Kristin Odfjell

Planet 9 Capital

Lene Lunde

Deloitte

Nina Langeland

Universitetet i Bergen

Ingvild Eide Graff

Norce

Kathrine Bjerga Tøraasen

Tryg

Ingrid Beyer

Hadean Ventures

Endre Valdersnes

Atea

John Hornes

Medzys

Monica Wammen Nortvedt

Høgskulen på Vestlandet

Tone Skaar

Norwegian Smart Care Cluster

Stig Ryland (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd