Internasjonalt

Ressursgruppen arbeider for bedre rammebetingelser for internasjonalisering av næringslivet i Bergensregionen.

Våre målsetninger i 2020

  • Påvirke myndighetene til å effektivisere virkemiddelapparatet for økt eksport og internasjonalisering.
  • Utvikling av plattform for implementering av FNs prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv.
  • Tiltak som gjør Bergen til en attraktiv og internasjonal region.

Viktigste saker i 2020

  • Ressursgruppen har tatt initiativ til å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan. Dette resulterte i et felles innspill fra Bergen Næringsråd med RG Internasjonal, Energi, Finans og Marin og sammen med de fem næringsklyngene i regionen. I tillegg er det blitt avholdt diskusjonsmøter for hvordan vi skal fremme eksporttiltak i Vestland sammen med fylkeskommunen og Innovasjon Norge Vestland.
  • Arbeidet med utviklingen av en lokal plattform for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Det er avholdt åtte digitale seminarer og frokostmøter på teamet. Det skal etableres en nettside med artikler og videointervjuer med bedrifter som jobber med menneskerettigheter. Plattformen heter «Future Proof».
  • Ressursgruppen har hatt en målsetning om å identifisere tiltak som gjøre det enklere og bedre for bedrifter å hente nødvendig arbeidstakere fra utlandet. Dette arbeidet har i stor grad blitt utsatt pga. Covid-19.

Gruppemedlemmer

Martin Sylvester-Davik (Ressursgruppeleder)

Statoil, Vice president for PSR PIN

Siv Remøy Vangen

Maritime Bergen, Daglig leder

Torbjørn Torsvik

PWC, Direktør

Gøril Selvik

Connect Vest, Daglig leder

Annelin Eriksen

UiB, Viserektor for globale relasjoner

Rolf Andreas Wigand

Vestdavit, Adm. direktør

Jostein Hole Kobbeltvedt

RAFTO Stiftelsen, Daglig leder

Miao Reinlund

Oiid, Director of Finance and Investments

Eli Wassenden

Grieg Star Shipping, Driftsdirektør

Stig Clementsen

DOF, Senior Vice President HSEQ

Therese Sverdrup

NHH, Viserektor for innovasjon og utvikling

Anne Jacobsen

NCE Media, Daglig leder

Magdalena Støldal

DNB, Trade Finance Sales Manager

Gro Anita Fonnes Flaten

HVL, Prorektor for forsking

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd