Mangfold og Inkludering

Bergen skal være en foregangs by på mangfold og inkludering for å tiltrekke og beholde verdifull arbeidskraft.

Ressursgruppe mangfold og inkludering skal være en pådriver for at næringslivet utnytter potensialet i mangfold, enten det er mangfold i alder, kjønn, etnisitet eller uliketyper kompetanse.

Viktigste saker i 2020

  • Fremme mangfold i næringsliv, det offentlige og frivillige.
  • Få frem flere rollebilder med flerkulturell bakgrunn. Bergen Opportunity er et mentorprogram i samarbeid med IMDi, NAV Vestland, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.
  • Hindre smitte i minoritetsgrupper
  • Markering av verdensdag for psykisk helse

Fokusområder i 2021

  • FNs bærekraftsmål nr. 10 Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land
  • Få frem flere rollemodeller med flerkulturell bakgrunn gjennom Bergen Opportunity.
  • Fremme mangfold og inkludering gjennom medlemsmøte og konferanse.
  • Starte opp et nytt kull i programmet Bergen Opportunity

Gruppemedlemmer

Vasan Singaravel (Ressursgruppeleder)

Haralsplass Diakonale sykehus, Avdelingsleder

Anne Lorgen Riise

MOWI, Konserndirektør HR

Tone Polden Lunde

TechnipFMC, Diversity Manager

Irene Kinunda

Bergen Kommune / Fargespill, Konsulent

Anne-Marit Presterud

Etat for inkludering i Bergen kommune, Direktør

Siri Bremnes

Adecco, Leder Finance & Office

Anders Nyland

Bergen Reiselivslag, Direktør

Kathleen O. Mathisen

Grieg Seafood ASA, Global Direktør HR og Internkommunikasjon

Leila Rossow

Papillon, Grunnlegger

Bjarte Hysing-Olsen

NAV Vestland, Assisterende fylkesdirektør

Tsion Bruk (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd