Ressursgruppe Sirkulær

Ressursgruppe sirkulær er en nettverks- og kompetansearena i Bergen som jobber for å få frem sirkulære piloter, bidra til kunnskapsdeling og skape nye sirkulære arbeidsplasser. Vårt mål er å få i gang prosjekter i og på tvers av virksomheter slik at ressursene forblir i kretsløpet, også etter at produktet er benyttet til sitt opprinnelige formål.

Vår visjon

Bergen skal bli Norges første sirkulære by

Viktigste saker i 2020

 • Øke forståelsen og kjennskapen til sirkulære prosesser og muligheter
 • Utviklet et tverrfaglig konsept for «Sirkulærskolen» og gjennomført den med 5 samlinger og 40 deltakere fra næringslivet i regionen.
 • Initiativ til samhandling med andre aktører og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Skape en nettverks- og kompetansearena som tilrettelegger for kunnskapsdeling og sirkulære piloter, og som bidrar til at det skapes arbeidsplasser
 • Skape interesse for sirkulær økonomi gjennom delingsplattformen «Circular-Bergen»
 • Vært pådriver til å kartlegge sirkulære muligheter i Bergen
 • Innspill til regjeringens høringsnotat om sirkulær strategi

Fokusområder i 2021

 • Jobbe med rammevilkår for sirkulære tiltak, jfr EUs Green Deal
 • Gjennomføre ny Sirkulærskole, og lage oppfølgingskurs for tidligere deltakere
 • Igangsette sirkulære bransjekurs med samarbeidspartnere for ulike næringer
 • Følge opp regjeringens sirkulære strategi som kommer våren 2021
 • Delta i arbeidet med å lage en materialbank for byggenæringen
 • Jobbe for å få sirkularitet inn som tematikk på høyskoler og universitet

Organisering

Ressursgruppen har også knyttet til seg et knippe av næringsaktører som jobber i ulike faggrupper. Deltakerne i ressursgruppen tar seg av næringspolitikk, samarbeidstiltak med andre aktører, kommunikasjon og forretningsmodeller.

De tre faggruppen består hver av 5-6 personer og har følgende ansvarsfelt:

 • Utdanning, design og forskning
 • Bygg og anlegg
 • Organiske prosjekt

Sirkulærskolen er et viktig tiltak for virksomheter som ønsker å gå fra en linær til en sirkulær forretningslogikk, og er en arena for erfaringsdeling om gjennomførte prosjekter, innsikt i hverandres utfordringer og planer. Ressursgruppen jobber også med å påvirke sentrale myndigheter for å endre lover og retningslinjer slik at de tilrettelegger for at vi kan lykkes med å bruke ressursene på en bedre måte.

– Eva Skjold, ressursgruppeleder

Gruppemedlemmer

Eva Skjold (Ressursgruppeleder)

BIR

Brede Lerum

Equinor

Gro Elin Bjerga

Norce

Anna Silje O. Andersen

BOB

Stina Kildedal Johansen

Hansa

Christian Askvik Hansen

BKK

Torunn Totland Stangervåg

Innovasjon Norge

Hanne Wetland

Knowit

John Wikstrøm

PWC

Camilla Bolstad

Bergen kommune

Astrid Hårstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Atle Kvamme (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd