Strategiske rådgivere

Ressursgruppe Strategisk rådgivning inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.

Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling.

Viktigste saker i 2020

 • Sikre mangfold i bransjen og særlig i ledende posisjoner
 • Gjennomføre mentorprogrammet for unge kvinner i bransjen. Programmet har som mål å beholde flere kvinner i bransjen, og på sikt øke antall kvinner som partnere eller i andre ledende stillinger. 42 kvinner har fått plass i mentorprogrammet til nå. Samtlige av dem som har deltatt i programmet jobber fortsatt hos samme arbeidsgiver.
 • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet
 • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen

Fokusområder i 2021

  • FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 
  • Sikre en god avslutning av tredje kull i mentorprogrammet. 14 kvinnelige menteer kobles med en mentor som innehar en ledende posisjon i bransjen.
  • Starte opp fjerde kull i mentorprogrammet
  • Samarbeide med ressursgruppe student

Gruppemedlemmer

Merete Skage (Ressursgruppeleder)

EY, Partner

Nina Sandnes

Kluge, Partner

Jon-Osvald Harila

Deloitte, Partner

Anfinn Fardal

KPMG, Partner

Camilla Madsen

Harris, Partner

Torkel Hope

Scjødt, Partner

Kristine Hesjedal Twomey

PWC, Senior Manager

Heidi Skuterud

Wikborg Rein, COO

Trond Hatland

Advokatfirmaet Thommessen, Partner

Stine Monica Fjeldstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd