Student

RG Student har til hensikt å knytte studenter og næringslivet i Bergensregionen tettere sammen. Slik vil man synliggjøre arbeidsmuligheter i regionen for studenter, utvikle behøvd kompetanse og beholde kompetanse i regionen. Ressursgruppen har representanter fra alle de store utdanningsinstitusjonene i Bergen.

I 2020 jobbet gruppen primært med at studentene skulle få jobbmuligheter under korona.

Mange studenter mistet både deltidsjobber og sommerjobber når koronapandemien traff, og plutselig stod på bar bakke økonomisk. Da var det viktig for RG student at de bedriftene som hadde mulighet, tok inn flere vikarer/sommervikarer enn først annonsert. Blant annet ble det opprettet flere trainee-stillinger i Trainee Vest, nettopp for å hjelpe studenter som plutselig stod uten arbeid.

Planen for 2021 er å jobbe for et enda bedre samarbeid med de andre ressursgruppene i Bergen Næringsråd. Gruppen mener at studentene kan komme med mange gode innspill inn i gruppene, spesielt på det å få frem hva studentene trenger av bedriftene i regionen.

Gruppemedlemmer

Hanne Pedersen (Ressursgruppeleder)

Høgskulen på Vestlandet

Magnus Nordal Røtnes

Universitetet i Bergen, Studentradioen

Jogvan Helge Gardar

Universitetet i Bergen, Studentersamfunnet

Christine Vigerust

Høgskulen på Vestlandet, KD

Annette Arneberg

Velferdstinget Vest

Brage Færøy

BI, Næringsutvalget

Sandra Krumsvik

Universitetet i Bergen, Studentparlamentet

Lise-May Sæle

Norges Handelshøyskole, NHHs Studentforening

Jakop Kjellstad

Universitetet i Bergen, Studentersamfunnet

Frida Winther Kapstad

NHHS

Saqlain Grewal, UiB

Universitetet i Bergen, Jus

Iver Johan Hexeberg

BI, BISO

Mathias Sagevik

Springbrettet
Anri Håvard Hebib

Anri Håvard Hebib (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Stine Monica Fjeldstad (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd