Transport

God infrastruktur med velfungerende pendlerregioner og effektive logistikkjeder er nøkkelen for at Bergen og næringslivet i regionen skal fungere. Omstilling til bærekraftige transportformer i kombinasjon med utbygging av gode pendlerregioner er viktigste saker inn mot ny Nasjonal Transportplan som kommer våren 2021.

Utfordringene med korona for transportbransjen (buss, taxi, fly, transportører) har vært et gjennomgangstema på alle møter siste året.

Våre mål

 • Innfri våre mål i «Veikart for grønn transport» om 80% reduksjon i CO2 for næringstransport frem fra 2015 til 2025.
 • Jobbe for utslippsfri kollektivtrafikk på land og sjø, og gode kollektivnett med sømløse transportløsninger
 • Etablere veier og transportløsninger som gir Vestlandet konkurranselikhet med resten av Norge
 • Få på plass velfungerende pendlerregioner rundt Bergen
 • Få på plass 4-felts hovedveier langs Vestlandet og øst-vest

Viktigste saker i 2020

 • Koronatiltak i bransjen, hvordan bedriftene skal tilpasse seg utfordringene, og arbeid med offentlige støttetiltak
 • Aktivt arbeid inn mot Nasjonal Transportplan for å sikre at regionens prosjekter blir prioritert
 • Deltakelse i kontaktutvalg og arbeid for å få opp interesseselskap for K5 (vei og bane Arna Voss)
 • Deltakelse i kontaktutvalg for E39 (Hordfast, Ringvei Øst/Nordhordlandstunnelen) og i pådriverselskapet Hordfast AS
 • Pådriver for omstilling til utslippsfri transport på næringstransport, buss, ferger og hurtigbåter
 • Bidratt til å få frem en rapport om «Blå Bybane» i regionen
 • Byvekstavtalen, med fokus på full utbygging av Bybanen og økt kollektivsatsing i fylket

Koronautfordringene og daglig drift i selskapene har hatt stor oppmerksomhet siste året. Parallelt har vi jobbet målrettet med å få innpass i NTP for viktige samferdselsprosjekt som K5 og E39. Utviklingen mot grønn kollektivtransport har gjort Bergen til fremste grønne byen i Norden.

– Roger Harkestad, ressursgruppeleder

Andre saker det er jobbet med

 • Arrangert digital «Transport- og logistikkdag 2020» med samferdselsminister, fylkesordfører, vegdirektør, og utbyggingsdirektør i Nye Veier.
 • Medarrangør av konferansen «Det nye Vestlandet» om Rogfast og Hordfast
 • Arrangert digital workshop om Blå Bybane
 • Workshop RG Transport og RG Byutvikling for å utvikle tiltak der tiltak samkjøres
 • Laget TV-sendinger (BN-Live) om veiprosjekter i regionen, om kollektivtrafikk og om koronatiltak for bransjen
 • Leserinnlegg om betydningen av ringvei Øst
 • Deltakelse i EU-prosjektet «Cityfreight» med UIB og NHH om effektive logistikkløsninger for Bergen
 • Workshop med Fellesmøte ressursgruppe

Fokusområder i 2021

 • Få på plass regionens store prosjekter inn i NTP 2022-2033.
  • E 39 med Bergen-Stavanger, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen
  • K5 med E16 Arna-Voss og Intercity Bergen-Voss
  • Forlengelse av Byvekstavtalen for regionen
  • Igangsetting av Sotrasambandet
  • Få opp en «etterslepsstrategi» for fylkesveier
 • Arrangere Transport- og logistikkdagen i september 2021 med fokus opp mot stortingsvalget

Gruppemedlemmer

Roger Harkestad (Ressursgruppeleder)

Tide ASA, Konsernsjef

Lars Jacob Engelsen

Norled, Viseadm. direktør

Jan Valeur

Bergen Taxi, Adm. direktør

Sigrid-Lise Nonås

NHH, Ass. professor

Johnny Breivik

Bergen Havn, Havnedirektør

Øystein Skaar

Avinor, Operativ sjef Flesland

Gerdt Meyer

Green Carrier, Direktør

Yvonne Torgersen Hetlevik

Vy, Direktør tog Vest

Per-Atle Ådland

NLF/Sea-Cargo AS, Prosjektleder

Adelheid Nes

Bybanen AS, Adm.direktør

Yngvil Henanger Woxen

Bring/Logistikkforeningen, Prosjektleder

Rune Bjørhovd

Kuehne+Nagel, HR-direktør

Hilde Magnusson

Forum Nye Bergensbanen, Daglig leder

Atle Kvamme (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd