Styrekandidaten

Styrekandidaten er et utviklingsprogram som skal bidra til at flere unge blir aktuelle for profesjonelle styreverv.

Styrekandidaten er et pilotprosjekt hvor styrene i 12 av våre medlemsbedrifter tar inn en ung styrekandidat i ett år. Styrekandidater vil få opplæring og oppfølging i løpet av året, og målet med prosjektet er å bidra til å heve kompetanse, og gi styrer i Bergen bedre tilgang på kompetente unge kandidater.

Det har i mange år vært fokus på å få mangfold, også langs aldersdimensjonen, inn i ledergrupper. I styrerollen har derimot de unge vært sterkt underrepresentert eller helt fraværende. Dette har Bergen Næringsråds nettverk BergenUP ønsket å gjøre noe med ved å ta initiativ til prosjektet Styrekandidaten. Styrekandidatene har ikke en formell styreplass, men sitter som et hospiterende medlem uten juridisk ansvar. Likevel vil de bli involvert i styrearbeidet tilsvarende et fullverdig medlem. Se Styrekandidatene for 2020/2021 her.

Styrekandidaten vil også arrangere åpne kurs for unge i næringslivet om sentrale temaer innenfor styrearbeid. Samarbeidspartnere i prosjektet er Jefferson Wells, Fana Sparebank og StyreAkademiet Vestland.

Prosjektledere

Iver N. Belle-Ramos (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd

Johannes Magnus (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd