Styrets melding

HOVEDTREKK FRA ÅRET

Koronapandemien har påført verdensøkonomien, norsk økonomi og næringslivet omfattende utfordringer i 2020. For store deler av næringslivet i Bergensregionen har 2020 vært det vanskeligste og mest spesielle året på mange tiår. Koronapandemien har berørt alle og medført det største antallet permitteringer som vi har opplevd siden 2. verdenskrig. Våre næringer har blitt rammet på ulike måter, og de største byrdene har nok falt på reiseliv/ turisme, overnatting og servering, samt på kultur og maritim næring.


Myndighetenes krisetiltak har i stor grad bidratt til å begrense krisen. I 2020 ble det færre konkurser enn de siste årene, der statlige og lokale støttetiltak har bidratt til å holde virksomheter gående. Ulike støttepakker har både redusert kostnader for bedriftene og bidratt til å holde medarbeidere i arbeid. De fleste bedriftene har likevel hatt en betydelig reduksjon i sin virksomhet i løpet av 2020.

Samtidig har Norge opplevd en enorm digital modning der ny teknologi og nye møteformer er blitt tatt i bruk over natten. Store deler av Norge er blitt driftet fra hjemmekontor, både i privat næring, i det offentlige og i opplæringen av barn og unge.

Bergen Næringsråd har fra mars 2020 også vært driftet fra hjemmekontor. Vi har derfor opprettet nye digitale flater for å betjene våre medlemmer og deres interesser på samme måte som før. Vår møtearena har blitt digital, vi har opprettet et eget studio der vi har egne TV-sendinger, gjennomført åpne webinarer og hatt lukkede teamsmøter. Vi har også økt vår kontaktflate mot politikere nasjonalt og lokalt gjennom digitale møter. Vi har derfor klart å opprettholde vår aktivitet på minst samme nivå som tidligere.

Utfordringene som pandemien har medført for våre medlemmer har vært dette årets viktigste arbeidsfelt for Bergen Næringsråd. Gjennom regelmessige spørreundersøkelser og direktekontakt med bedriftene har vi fått innspill på hvilke tiltak de har hatt behov for. Derfor har vi fortløpende spilt inn til myndighetene hva som trengs av permitteringsregler, kontantstøtte, innretning av koronapakker og omstillingsmidler.

Våre kompetansetiltak Trainee Vest og Bergen Opportunity er gjennomført på digitale plattformer. Dette har fungert godt, og nye kull er tatt inn for oppstart i 2021.

Bergen Næringsråd har også i 2020 jobbet aktivt med å aktivisere, løfte og inspirere næringslivet i regionen. Våre politiske toppsaker innen bærekraft, energi, transport og kompetanse har blitt løftet frem i ulike fora og gjennom høringsuttalelser. Gjennom innspill fra styre, ressursgrupper, enkeltbedrifter og ansatte har vi klart å sette agenda og være tidsaktuell.

Les hele styrets beretning og regnskap her

(blabar eller nedlastbar PDF)

Medlemmer i styret

Aslak Sverdrup

Aslak Sverdrup

Styreleder

Adm. direktør, Akvariet i Bergen

Katrine Trovik

Nestleder

Selvstendig næringsdrivende

Petter Ole Jakobsen

Styremedlem

CTO, Vizrt

Per Grieg jr.

Styremedlem

Styreleder, Grieg Seafood

Peggy Krantz-Underland

Styremedlem

CPO i Equinor

Gard Kvalheim

Styremedlem

Adm. direktør, LAB

Synnøve Aksdal

Styremedlem

Aksdal i Muren